Borgerliga vigslar

Länsstyrelsen i Stockholms län har förordnat mig till uppdraget att förrätta borgerliga vigslar. Jag tillträdde år 2003 och är den enda vigselförrättaren i Norrtälje som har ett förordnande som inte är tidsbegränsat; varit längst i tjänst och fortfarande är aktiv. Förordnandet som har anförtrotts mig är mycket intressant och trevligt; man träffar många förväntansfulla brudpar, vilket märks redan när de ringer och bokar tid för vigseln och eventuellt också ett vigselsamtal. Jag trivs med uppdraget och är glad över att kunna få göra mina medmänniskor lyckliga.

En borgerlig vigsel är inte lika formbunden som en kyrklig. Vigselförrättarna kan emellertid, inom författningarnas ramverk, arbeta på lite olika sätt, både när det gäller administrativa rutiner och hur vigselakterna går till. I Norrtälje är vigselförrättarna, helt i sin ordning, fristående från varandra och har ingen insyn i varandras verksamhet.

För min del är det viktigt att vara lyhörd för hur brudparen önskar utforma vigseln och ge råd om de så önskar. Med undantag för de obligatoriska momenten, kan en borgerlig vigsel utformas hur som helst. Endast fantasin sätter gränserna… Det kan vara allt från en storståtlig ceremoni med gäster från när och fjärran och med tal, sång, musik och annat som omramar vigselakten till en mycket kort och enkel vigsel med bara paret, två vittnen och förrättaren. Jag tillfrågar alltid brudparen, om de önskar att jag håller ett fritt formulerat vigseltal, förutom något av de två s k vigselformulären (ett är mycket kort på ca ½ minut och ett något längre på ca 2- 2½ minut) som paren får välja mellan och som de underrättas om måste ingå enligt gällande förordning rkrattsbaser.gov.se/sfst/adv och är det som konstituerar vigseln. Vigseltalet är det däremot alltid brudparen som väljer om de vill ha eller avstår från. Ibland önskar brudparen att jag läser något som de, eller någon annan, har skrivit. Det gör jag gärna.

En ganska vanlig missuppfattning, hos blivande brudpar, förefaller vara att en borgerlig vigsel ”måste” vara mycket enkel och kort. Så är således inte fallet.

Norrtälje Rådhus är mitt ordinarie tjänsteställe, där skyldighet att förrätta vigslar föreligger. I möjligaste mån försöker jag givetvis att tillgodose önskemål, som brudparen kan ha, om vigslar på andra platser.

Hur vigseln än utformas skall brudparen inte betala något arvode till vigselförrättarna. Ersättningen, d v s lönen, betalas av länsstyrelsen.

Bernt Grönblad i Norrtälje Rådhus kontor 2016-08-20
Foto: Inger Ohlsson, Hägersten